Comercio tradicional y comercio electrónico.

En los tiempos que corren, el sector del comercio está viviendo lo que se conoce como un fenómeno disruptivo; la aparición de un nuevo modo de comerciar, el comercio electrónico, puede obligar a una reorientación o reconversión del sector. Ahora bien, ¿puede suponer esto la desaparición del comercio tradicional? Es difícil de prever. Por disrupción… Leer más Comercio tradicional y comercio electrónico.

Comerç tradicional i comerç electrònic.

El sector del comerç està vivint en aquests temps el que s’anomena un fenòmen disruptiu; l’aparició d’un nou mode de comerciar, el comerç electrònic, pot obligar a una reorientació o reconversió del sector. Ara bé, suposarà això la desaparició del comerç tradicional? Difícil dir-ho. Per disrupció s’entén, de manera simplificada, qualsevol invenció, millora o idea… Leer más Comerç tradicional i comerç electrònic.

Plagues estructurals

Un problema endèmic d’un territori també es pot considerar també com a “estructural”. Malgrat això, de vegades dona la impressió que han de succeïr coses extraordinàries en aquest territori per que es prengui consciència de l’existència d’aquest problema endèmic/estructural. Vegem una reflexió al respecte.   Crec que tots els qui hem pogut estudiar a la… Leer más Plagues estructurals

Casus Belli

Usar un pretexto o un montaje para justificar una agresión simulando que de una acción defensiva se trata no es un fenómeno nuevo. Veamos una reflexión de actualidad al respecto. El último día de agosto de 1939 un grupo de soldados “polacos” asaltó la emisora de radio de una población alemana cerca de la frontera… Leer más Casus Belli

Editorials desafortunats

Dintre del gènere periodístic les Editorials tenen una importància cabdal. Una Editorial és un article publicat en qualsevol Mitjà de Comunicació, sigui aquest escrit, radiofònic, televisat o emès per qualsevol altre sistema, en què es s’intenta fer, parafrasejant la Wikipèdia, “un judici institucional formulat en concordança amb la línia ideològica del mitjà”. En poques paraules, en un Editorial,… Leer más Editorials desafortunats