PRODUCTES BANCARIS XII. Talonaris de xecs i talonaris de pagarés.

Els xecs i els pagarés són documents canviaris extensament utilitzats. Els dos constitueixen ordres de pagament i són molt importants en moltes transaccions econòmiques. Es podria dir que a Espanya són majoritàriament utilitzats per empreses, si bé també per moltíssims particulars i són un mitjà de pagament molt popular en molts països del món, on… Leer más PRODUCTES BANCARIS XII. Talonaris de xecs i talonaris de pagarés.

Productos bancarios XII. Talonarios de cheques vs talonarios de pagarés.

Los cheques y los pagarés son documentos cambiarios extensamente utilizados. Los dos constituyen sendas órdenes de pago y son muy importantes en transacciones económicas. Se podría decir que en España son mayoritariamente utilizados por empresas, si bien también por muchísimos particulares y son un medio de pago muy popular en muchos países del mundo, de… Leer más Productos bancarios XII. Talonarios de cheques vs talonarios de pagarés.

Productes bancaris XI. Compte corrent vs compte d’estalvi.

Són productes bancaris usats de manera massiva, segurament ningú o gairebé ningú no té un compte bancari. Ara bé, els dos principals tipus de comptes bancaris “a la vista” són els comptes corrents i els comptes d’estalvi i, encara que són productes molt semblants, existeixen diferències entre els dos, sobretot referent a l’us finalista que… Leer más Productes bancaris XI. Compte corrent vs compte d’estalvi.

Productos bancarios XI. Cuenta corriente vs cuenta de ahorro.

¿Cómo diferenciar una cuenta corriente de una de ahorro? Los dos principales tipos de cuentas bancarias «a la vista» son las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro y, aunque son productos muy parecidos, existen diferencias entre ambos, sobretodo en lo referente al uso finalista que les queramos dar, es decir, a los servicios que… Leer más Productos bancarios XI. Cuenta corriente vs cuenta de ahorro.